അലങ്കാരികതയെ മുഖം മൂടികളുടെ തടവറയിലോതുക്കി എന്‍റെ മൌനത്തിനെ കാലത്തിന്‍ നിഴലില്‍ മുക്കി എന്‍റെ മോഹമേ ആ സന്ധ്യയില്‍ നീയും എന്‍റെ പ്രണയവും കടലിലെ തിരകല്‍ക്കൊപ്പം അടങ്ങാത്ത ഹൃദയ നൊന്പരവും പേറി മറയുന്നുവോ ?

18/09/2011

അതോ , പ്രണയം...?


പ്രണയം

കടന്നു പോയ ഇന്നലെയില്‍
തുടച്ചു മാറ്റിയ ആദ്യപാപതിന്‍
മാറാത്ത കറയോ ?

ഇനിയും തീരാത്ത ഇന്നിന്‍റെ രാത്രിയില്‍
എനിക്കായി നീക്കി വച്ച
ആ കണ്ണുകളോ ?

ഇനിയും ജനിക്കാത്ത നാളെക്കായി
ആരോ എനിക്കായി ബാക്കി വച്ച
ഓര്‍മയുടെ ബാക്കി പത്രമോ ?

അതോ , പ്രണയം
അര്‍ത്ഥമില്ലാതെ അര്‍ത്ഥം തിരയുന്ന
വെറും മൂന്നക്ഷരമോ ...?

No comments:

Post a Comment

നന്ദി ...ശ്രീകുമാര്‍