അലങ്കാരികതയെ മുഖം മൂടികളുടെ തടവറയിലോതുക്കി എന്‍റെ മൌനത്തിനെ കാലത്തിന്‍ നിഴലില്‍ മുക്കി എന്‍റെ മോഹമേ ആ സന്ധ്യയില്‍ നീയും എന്‍റെ പ്രണയവും കടലിലെ തിരകല്‍ക്കൊപ്പം അടങ്ങാത്ത ഹൃദയ നൊന്പരവും പേറി മറയുന്നുവോ ?

05/07/2011

എന്‍റെ നിഴലുകള്‍


നിഴലുകള്‍ എന്‍റെ ജന്മ സഹചാരി
നീണ്ടു നിവര്‍ന്നും കൂട്ടി കുറുകിയും
മുന്‍പേ നടന്നും പിന്‍പേ തിരിഞ്ഞും
ഓടി അകന്നും വാടി തളര്‍ന്നും
മറയുവോളും എന്‍റെ മാത്രമായി ...

രാത്രിയിലാര്‍ക്കോ കൂട്ടിനു പോയി
അറിയാത്ത കാണാത്ത നിഴലുകള്‍
എനിക്കൊപ്പം കൂടി .

ഓര്‍മകളുടെ ..
വിഷം ചീറ്റും സര്‍പങ്ങളുടെ..
ആടി തിമര്‍ക്കുന്ന അവളുടെ ..
എരിഞ്ഞു തീരുന്ന ശവങ്ങളുടെ

ഇത് ഞാനോ..
എന്‍റെ നിഴലുകള്ലോ....
അതോ എന്‍റെ നിഴലുകളുടെ നിഴലുകള്ലോ. ?

No comments:

Post a Comment

നന്ദി ...ശ്രീകുമാര്‍