അലങ്കാരികതയെ മുഖം മൂടികളുടെ തടവറയിലോതുക്കി എന്‍റെ മൌനത്തിനെ കാലത്തിന്‍ നിഴലില്‍ മുക്കി എന്‍റെ മോഹമേ ആ സന്ധ്യയില്‍ നീയും എന്‍റെ പ്രണയവും കടലിലെ തിരകല്‍ക്കൊപ്പം അടങ്ങാത്ത ഹൃദയ നൊന്പരവും പേറി മറയുന്നുവോ ?

31/10/2009

Come Here


What does he earned who showed you to dream?
He earned the name of dark and hate....
What does he earned who made you a poet?
He earned the tale of shafts of sarcasm...
What does he earned who lived for you only ?
He earned the home of loneless ...
Under the passion of love
Who loves to lie with you..
And turn his merry look
Unto your thirsty heart...
And calls you....
Come here, come here, come...
Here shall you see..
No hate , no dark...
But only betrayed winter and empty books..
Which he don't want to offer you..
Because you are still with him.. .......
In his breath, in his blood, in his dream

Always....
Until ....
Fore ever...

1 comment:

നന്ദി ...ശ്രീകുമാര്‍