അലങ്കാരികതയെ മുഖം മൂടികളുടെ തടവറയിലോതുക്കി എന്‍റെ മൌനത്തിനെ കാലത്തിന്‍ നിഴലില്‍ മുക്കി എന്‍റെ മോഹമേ ആ സന്ധ്യയില്‍ നീയും എന്‍റെ പ്രണയവും കടലിലെ തിരകല്‍ക്കൊപ്പം അടങ്ങാത്ത ഹൃദയ നൊന്പരവും പേറി മറയുന്നുവോ ?

30/10/2009

MEAll that's bright must fade..


The brightest still the freetest;


All that's sweet was made..


But to be lost when sweetest..


All life it self is short..


Far too short, for the lovers..


All that makes you is love..


But only man that can see is me...

No comments:

Post a Comment

നന്ദി ...ശ്രീകുമാര്‍